Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

Gemeenteraad: maak jouw gemeente de beste voor alle opgroeiende kinderen!

Posted on Posted in Nieuws

Buiten bewegen, buiten spelen: we weten natuurlijk allang dat dat belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Voor een gezond gewicht en voor een goede sociale ontwikkeling. Uit recent onderzoek van oogartsen komt nog een reden naar voren: om goed te kunnen blijven zien.

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 1 (2018)  van het magazine BuitenSpelen –

Vorig jaar december luidden oogartsen de alarmbel: veel kinderen en jonge mensen raken bijziend door veel dichtbij kijken. Door lezen en door kijken op tablets en mobiele telefoons raken de ogen van veel kinderen vergroeid. De regel die dit tegengaat is de 20-20-2-regel: na 20 minuten dichtbij kijken moet een kind zijn ogen tenminste 20 seconden pauze geven, door in de verte te kijken. En elke dag moet een kind 2 uur buiten in het daglicht zijn.

Als kinderen twee uur per dag buiten moeten zijn, dan is het belangrijk dat de openbare ruimte daarop is ingericht. Dat er goede speelplekken zijn. Het liefst speelplekken waar kinderen graag naartoe gaan en niet meer zijn weg te slaan. En dat er goede speelroutes zijn, en veilige fiets- en looproutes naar school, naar sport, naar muziek, naar de winkel. Dan hoeven de kinderen niet overal met de auto naartoe. En dan kunnen hun ogen het daglicht benutten, terwijl ze lopend of fietsend naar school gaan en weer naar huis, of naar vriendjes of naar een speelterrein.

Het is de lokale politiek die besluit hoe de openbare ruimte in te richten:  de gemeenteraden en de wethouders. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Als Branchevereniging Spelen en Bewegen hopen wij dat de verkiezingsuitslagen goed uitpakken voor het buiten spelen. Samen met Jantje Beton en NUSO hebben we vorig jaar al opgeroepen buiten spelen hoog op de politieke agenda te plaatsen, kijk maar eens op www.buitenspelen2018.nl. Want gemeentes kunnen veel doen:

  • ruimte maken voor buiten spelen en voor veilige loop- en fietsroutes.
  • kinderen betrekken bij buiten spelen.
  • de organisatie stimuleren van activiteiten om kinderen naar buiten te halen.

De evaluatie van de Jeugdwet door de Rijksoverheid sluit hier mooi op aan. De Jeugdwet, die geldt vanaf 2015, geeft de gemeentes de verantwoordelijkheid voor een positief jeugdbeleid. Uit de evaluatie blijkt, dat voor positief jeugdbeleid nog te weinig aandacht is. Veel gemeenten richten zich vooral op kinderen met problemen, die extra zorg nodig hebben. Maar een positief jeugdbeleid richt zich op het gezond opgroeien van álle kinderen. En daarbij hoort ruimte, geld en aandacht voor buiten spelen en bewegen.

Daarom roep ik alle nieuwe gemeenteraadsleden op: zorg na de verkiezingen voor een positief jeugdbeleid in je gemeente. Maak jouw gemeente de beste gemeente voor opgroeiende kinderen!

foto: Anne Koning, fotograaf: René Zoetemelk