Training Playwork (PARS)

Posted on

Start datum: 3 juni 2019

Eind datum: 7 juni 2019

Locatie: Amsterdam (4,7 juni)/Utrecht (3,4,6 juni)

Training Playwork (PARS),  eerste week van juni 2019 in Utrecht (3,5,6 juni) en in Amsterdam (4,7 juni).
Zie ook  https://www.springzaad.nl/agenda-utrecht.

Als branchevereniging ontvingen we de volgende informatie per email van Martin van Rooijen, die het een interessante en waardevolle cursus noemt voor de praktijk van het spelende kind:

Training PARS Playwork Utrecht 3,5,6 juni en Amsterdam 4,7 juni 2019
(
een document met de details van de training, aanmelding, kosten, locatie, en dergelijke.)

AANBEVELING

“Als ambassadeurs van het vrije, avontuurlijke en risicovol spelen, willen wij de Training Playwork van harte aanbevelen. De ‘Playwork benadering’ gaat uit van de autonomie van kinderen en de verantwoordlijkheid voor hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf willen spelen. De training gaf ons ook nieuwe inzichten in hoe je kinderen het beste kunt ondersteunen in hun vrije spel. Daarmee is het een aanrader voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger kinderen begeleidt. Shelly Newstead is een zeer deskundige en enthousiasmerende trainer, een mooie ervaring. Tot slot is het uitwisselen tussen de deelnemers vanuit diverse disciplines heel waardevol en brengt het je verder in je professionele en pedagogische houding en rol naar kinderen.”

 Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker, promovendus ‘risky play’ Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Martin Hup, directeur natuurspeeltuin het Woeste Westen in Amsterdam

(…)

In oktober 2018 is hiervan een succesvolle 1e editie geweest(zie https://www.springzaad.nl/masterclass-playwork), voor professionals en vrijwilligers uit BSO kinderopvang, NME, speeltuinontwerpers, beleidsmedewerkers, kinderwerkers, pedagogen en speeltuinwerkers. De deelnemers waren enthousiast en waardeerden de training in hoge mate.

Shelly Newstead uit Groot Brittannië komt nu twee trainingen verzorgen in de eerste week van juni.

Mogelijk ben je geïnteresseerd, stuur het ook door aan anderen in jouw netwerk die interesse hebben in het (ondersteunen van het) vrije spelen van kinderen, of vermeld het op website of in nieuwsbrief.

Meld je graag z.s.m. aan!

Alvast dank,

Speelnatuur Netwerk Utrecht (en Springzaad regio Amsterdam)

Tot zover de informatie uit de email die de branchevereniging hierover ontving.