Stipo-training Inclusieve openbare ruimte, 5 september 2018

Posted on

Datum: 5 september 2018

Stipo-training Inclusieve openbare ruimte, 5 september 2018

‘De openbare ruimte is van iedereen: voor jong en oud, arm en rijk, man en vrouw, onafhankelijk van je culturele achtergrond, religie of kleur. Het is de plek waar verschillende mensen elkaar ontmoeten en informeel contact hebben. Dat is het uitgangspunt. We zien in onze steden echter steeds meer polarisatie en gentrification. Ook in de buitenruimte.

  • Hoe werken we aan inclusieve openbare ruimte waarin een diversiteit aan mensen zich thuis voelt?
  • Wat verwachten Nederlanders met een migratieachtergrond van een goede plek?
  • Hoe creëren we voldoende ruimte voor (religieuze) vrouwen om in de openbare ruimte mee te doen?
  • Wat betekent het voor onze werkmethoden zoals Placemaking of de Stad op Ooghoogte?

(…)

U leert op wat voor verschillende manieren er tegen het begrip openbare ruimte wordt aangekeken, hoe u invulling geeft aan inclusieve plekken en welke werkmethode er u in kunt zetten.’

zie http://beteresteden.nl/inclusieve-openbare-ruimte.