Sportinnovator – Netwerk bijeenkomst Bedrijven

Posted on

Datum: 31 oktober 2019

Locatie: Groningen

Sportinnovator – Netwerk bijeenkomst Bedrijven – uitnodiging
(gericht aan de branchevereniging Spelen en Bewegen)

 

datum: donderdag 31 oktober 2019

tijdstip: 16.00 – 21.00 uur

locatie: Hitachi Capital Mobility Stadion – Groningen

 

Na een eerste succesvolle bijeenkomst in het oosten van Nederland organiseert Sportinnovator in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 31 oktober 2019 een netwerkbijeenkomst in Groningen rondom innovatie in sport & bewegen, specifiek voor bedrijven uit de Noordelijke regio. Sportinnovator ondersteunt en versnelt innovatie op het gebied van sport en bewegen, met als doelen succesvolle sporters en een vitale en inclusieve maatschappij. Sportinnovator probeert dit te bewerkstelligen door ondernemers, onderzoekers, sportorganisaties, overheden en Sportinnovator Centra aan elkaar te koppelen.

 

Het netwerkevenement geeft regionale ondernemers de kans om elkaar en het Sportinnovatornetwerk te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over (potentiële) nieuwe innovaties die de sport en maatschappij kunnen verrijken. Uiteindelijk is het doel consortiumvorming te bewerkstelligen en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten/interventies stimuleren. Bijkomende voordelen van deelname aan de regiobijeenkomst zijn kennismaken met het Noord Nederlandse kennis- en ontwikkelingsnetwerk op het gebied van sport & bewegen, idem met het Nederlandse sport & beweegnetwerk in het algemeen en daarnaast inzicht verkrijgen in het sport & beweegbeleid in Nederland (o.a. Nationaal Sportakkoord).

 

Tijdens het event ligt de focus op drie thema’s:

 

–          Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in

beweging te krijgen.

–          Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sport-

accommodaties

–          Voeding, gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters

 

Rondom deze thema’s stelt Sportinnovator/ZonMw subsidietrajecten open voor bedrijven. In deze subsidieoproepen krijgen bedrijven in samenwerking met andere organisaties (zoals kennisinstellingen en Sportinnovator Centra) de kans om hun innovatieprojecten op het gebied van sport & bewegen zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt. Een traject bestaat uit 2 fasen waarop separaat ingeschreven kan worden. Fase 1 bestaat uit een haalbaarheidsstudie van maximaal 30.000 euro en in fase 2 kan maximaal 750.000 euro aangevraagd worden voor de doorontwikkeling van een innovatie met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Tijdens de Netwerk bijeenkomst zal nadere informatie worden gegeven over de zgn. Bedrijvencalls.

 

Voor de netwerkbijeenkomst is het aantal beschikbare plaatsen beperkt tot 30 à 40, bij voorkeur voor personen uit de bedrijfsleiding. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via info@sportinnovatorgroningen.nl. Een officiële, persoonlijke uitnodiging zal dan per omgaande volgen.

 

Wij hopen u op 31 oktober in Groningen te mogen ontmoeten!

 

Namens het organisatie comité,

 

Paul van der Kolk – ZonMw

Dorianne Schuitema / René van Bremen – Sportinnovator Centrum Groningen