Speelforum

Posted on

Datum: 14 maart 2019

Locatie: Leiden

Speelforum, Leiden, 14 maart 2019

zie  www.ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/:

Debatten over de kracht van spelen

Ruimte voor de Jeugd organiseert twee keer per jaar een Speelforum.

Hier is gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. (…)”