Seminar ‘Children’s Risk-taking in Play: Professional Attitudes and Role Expectations’

Posted on

Datum: 30 oktober 2018

Locatie: Utrecht

Seminar ‘Children’s Risk-taking in Play: Professional Attitudes and Role Expectations’, dinsdag 30 oktober, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

 

Voor meer informatie, zie het document Full Program Research Seminar Risky Play 30-10-2018 UvH Utrecht en het programma online: https://www.uvh.nl/actueel/agenda/research-seminar-risky-play

 
Op dinsdag 30 oktober is er een onderzoeksseminar over ‘Risicovol spel’ n.a.v. het promotieonderzoek van Martin van Rooijen aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Welke dilemma’s komen professionals tegen in de begeleiding en omgang met kinderen die risico in hun spel leggen? Sprekers zijn o.a. – naast Martin van Rooijen zelf – prof. dr. Ellen Beate Hansen Sandseter  en emeritus professor Louis Tavecchio.

 

Risico in het spel van kinderen is essentieel en draagt bij aan hun zelfvertrouwen en welbevinden. De mogelijkheden tot ‘risky play’ zijn verminderd, maar het belang wordt steeds meer onderkend door professionals en beleidsmakers. In dit seminar worden diverse perspectieven besproken, met focus op pedagogische achtergronden en professionals die werken in de kinderopvang. Met diverse internationale sprekers, presentatie van uitkomsten van het promotieonderzoek en gelegenheid tot discussie en debat.