Landelijke Zwemwaterdag

Posted on

Datum: 30 oktober 2018

Locatie: Utrecht

Landelijke Zwemwaterdag, Utrecht, 30 oktober 2018

Zie https://www.recron.nl/k/n1866/news/view/78616/65553/landelijke-zwemwaterdag-in-lef-future-center-utrecht.html :

“Op 30 oktober wordt er een landelijke zwemwaterdag georganiseerd in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Initiatiefnemers zijn onder andere het ministerie van I&M, de provincies en het overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie (OSO).

Voor RECRON-leden die bijvoorbeeld een zwemplas beheren en/of exploiteren kan deze dag nuttig zijn!

Onderwerpen

De dag zal starten met een korte plenaire sessie waarna het al snel overgaat in een meer interactief deel waarbij er workshops en presentaties zullen worden gegeven over een groot aantal onderwerpen.

Denk daarbij aan onderwerpen als:

  • de nieuwe leidraad voor evenementen in en rond water,
  • de communicatie richting de burger,
  • zwemveiligheid,
  • leptospirose en andere opkomende pathogenen,
  • het nieuwe nog vast te stellen blauwalgenprotocol,
  • rollen en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en de omgevingswet. (…)”