Effectgesprek, thema: bewegen in het stadsgroen

Posted on

Datum: 15 maart 2018

Effectgesprek, thema: bewegen in het stadsgroen, 15 maart, zie voor de locatie de aankondiging op de website
“Wat is er voor nodig om mensen met een lage gezondheidsverwachting in beweging te krijgen? (…)
De bijeenkomst van 15 maart gaat in op bewegen in stedelijk groen aan de hand van een concreet voorbeeld: natuur- en recreatiegebied de Groenzoom. BTL, die samen met Groenaannemingsbedrijf Punt de beheercombinatie vormt, heeft dit project als casus voor verdieping ingebracht. (…)”

U bent uitgenodigd om mee te discussiëren over dit actuele thema dat groen en gezondheid verbindt tijdens het allereerste EffectGesprek.