Congres De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’ – Doe eens wat in het midden!

Posted on

Datum: 7 maart 2019

Locatie: Utrecht

Congres De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’ – Doe eens wat in het midden!, Utrecht, 7 maart 2019

Zie voor meer informatie en een link naar het aanmeldformulier de website: https://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/de-gezonde-wijkbewoner-als-centre-universe

(…) tijdens een landelijk congres op 7 maart 2019 (…) “willen we een soort pact sluiten van partijen die allemaal integraal, op ieder een andere manier, aan de gezondheid van ‘de’ wijkbewoner willen werken (als burger, patiënt, leerling, werknemer, vrijwilliger, ouder, goede buur, verzekerde, mantelzorger, etc.). Met deze club gelijkgestemden gaan we op zoek naar behapbare oplossingen die we daarna gewoon gaan uitproberen’’(…).