Afgelast (uitgesteld): Algemene ledenvergadering

Posted on

Datum: 13 maart 2020

Voorjaars-alv: Deze gaat niet door op vrijdag 13 maart!
De vergadering wordt verplaatst naar een nog te bepalen, nieuwe datum.
De leden en andere genodigden hebben hiervan per email op 10 maart bericht gehad.