De-Eijk-Groep_MT-TEAM_foto Paulien Varkevisser

Eijkelboom: passie voor spelen, met een groot hart voor bomen en mensen

Posted on Posted in Interview, Nieuws

foto’s: Paulien Varkevisser

Arie van Rijssen houdt zich bij Eijkelboom voornamelijk bezig met spelen
Spelen is één van de pijlers van de Eijk Groep, waar Eijkelboom onderdeel van is, met twee hoveniersbedrijven: een in Apeldoorn en een in Utrecht. Het derde hoveniersbedrijf in de groep is Boogaart Almere. Daarnaast zijn er Buro de Eijk en De Eijk Duurzaam Werk. Arie van Rijssen vertelt er met enthousiasme over. Zelf werkt hij er nu tweeënhalf jaar, als bedrijfsleider van de vestiging Eijkelboom Utrecht. Hun focus bij spelen ligt op de realisatie van speelterreinen. Sinds maart 2021 is Eijkelboom lid van de Branchevereniging Spelen & Bewegen.

“Wij geloven dat een aangename en duurzame leefomgeving mensen gelukkiger maakt”
Dat is het motto van De Eijk Groep, vertelt Arie. De bedrijven binnen de Eijk Groep vullen elkaar daarin aan; qua geografisch werkgebied of qua werkzaamheden. Alles bij elkaar werken er meer dan 100 werknemers op 5 verschillende locaties. “Kijk maar eens op de website van Eijkelboom”, tipt Arie: “Die is echt mooi en beschrijft ook de geschiedenis van het bedrijf, vanaf 1877.”

Bijzonder genoeg  komt het spelen voort uit een andere pijler: defensieterreinen
Arie licht de ontwikkeling van spelen bij Eijkelboom toe. “Er is voor de realisatie van speelterreinen de laatste tijd vraag naar partijen die alles kunnen, ook aanleg en onderhoud van groen en infrastructuur. In ons werk voor Defensie doen wij dat allemaal. En we maken en onderhouden op de defensieterreinen ook sport- en klimtoestellen. Dat werd gezien en zo kregen wij een eerste opdracht voor de aanleg van een speelterrein. En daarop volgden er meer opdrachten. Er zijn een aantal medewerkers voor wie spelen een passie is, onder wie ik. En hoe behoud je je werknemers? Door ze mee te nemen, bij te laten leren en hun passie te laten volgen. Zo is het spelen bij ons gegroeid.” De andere pijlers zijn bomen (onderhoud en nazorg) en bosbouw. “Vooral van gemeenten, instellingen en verenigingen krijgen we opdrachten voor spelen. Daarnaast werken we voor de Rijksoverheid en provincies. En voor bedrijven; daarvoor doen we veel hovenierswerk.”

Eijkelboom is sterk in het regionaal hergebruiken van materialen en in circulariteit

speelterrein; foto: Paulien Varkevisser

“We komen die materialen in het werk tegen”, vertelt Arie. “Er komt bijvoorbeeld stamhout vrij, als we bomen weghalen, groeiplaatsverbetering toepassen en nieuwe bomen terug planten. De Eijk Duurzaam Werk  heeft een houtzagerij en maakt er bijvoorbeeld planken van, die voor andere projecten in dezelfde regio worden gebruikt.” Bijzonder aan De Eijk Duurzaam Werk is dat er alleen mensen in dienst zijn met een beperking. “Dit onderdeel scoort maar liefst 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het laat zien dat De Eijk Groep een sociale onderneming is”, aldus Arie.

Alles begint voor Eijkelboom bij ‘behulpzaamheid, gedrevenheid en betrouwbaarheid’
Dat is waar Arie het meest trots op is binnen zijn bedrijf: hun kernwaarden. “Die zie ik in onze medewerkers terug. Je kunt veel leren, maar die kernwaarden moeten er al in zitten. Daar begint alles mee en wij benoemen die continu. Wij nemen onze mensen aan op deze kernwaarden. En als er eens iets niet goed gaat, dan grijpen we altijd op deze kernwaarden terug.  Daarna kun je praten over kwaliteit. En over hoe je omgaat met je opdrachtgever, als er iets is.”

We willen er alles aan doen zoveel mogelijk kinderen te laten spelen”
“En om ruimte te creëren daarvoor”, vertelt Arie. “Hoe mooi is het als je met ontwerpers, hoveniers, speeltoestellenleveranciers aan tafel zit, ervaringen deelt?! En dat je samen praat over de wet- en regelgeving; dat vinden wij belangrijk. Daarom zijn we lid geworden van de Branchevereniging Spelen & Bewegen: om kennis over spelen te delen en te behouden.”

“Wat houdt ons tegen om er nog meer tijd en aandacht aan te besteden?!”
Arie vertelt gedreven verder: “Een speeltuin kan echt mooi zijn: een plaatje zijn om te zien en een prettige plek om te zijn. Kinderen kunnen er spelen en bewegen, ouders gaan mee naar buiten. Het is een plek voor ontmoeting voor de buurt. Je creëert een sociaal netwerk, waar je met elkaar mee kunt kijken. Van spelen en speelaanleiding heb je geen nadelen. Nut en waarde van spelen worden steeds duidelijker. Dus wat houdt ons tegen om er nog meer tijd en aandacht aan te besteden?!”