Nijha wijkwandeling

Een beweegvriendelijke buitenruimte? Kinderparticipatie? Onze leden helpen!

Posted on Posted in Nieuws

Weet u als gemeente niet goed hoe kinderparticipatie vorm te geven? Of hoe een buurt beweegvriendelijk te maken? Leden van de branchevereniging Spelen en Bewegen helpen elke gemeente graag op weg! Enkele voorbeelden maken duidelijk hoe zij dat doen.

Want kinderen betrekken bij het inrichten van de speelplekken, dat levert zoveel op!
En toch doet meer dan de helft van de gemeenten dat (nog) niet.

Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld zo: ga met de kinderen zélf de wijk in.
En laat ze aanwijzen waar ze graag spelen. Of waar ze graag zouden willen spelen, maar waar het nu niet kan of mag. Kijk samen met de iets grotere kinderen of ze veilig op die fijne speelplekken kunnen komen, lopend of op de fiets. Vraag ze wat ze missen. En wat ze juist heel erg leuk vinden aan de plekken die er nu zijn.

Je kunt de kinderen ook prima betrekken bij de algemene inrichting van de openbare ruimte.
Net als jongeren en ouderen. Zoals bij de vraag waar een speelplek komt, en waar gewoon een grasveld. Of bij keuzes over voetpaden, fietsroutes en fietsstalplekken. Ook daarover kunnen zij als gebruikers van de ruimte heel goed aangeven wat werkt en wat beter kan.

We hebben als branchevereniging veel leden die heel ervaren zijn in kinderparticipatie.
En die dat voor en met de gemeente kunnen doen. Enkele voorbeelden:

  • IJslander heeft twee plekken in Groningen ingericht, samen met de buurt. De grootste wens van de buurt was dat er een enterrek kwam, waarmee je heel actief kunt klauteren en klimmen. Verder wilde de buurt graag een hoekje waar de dreumesen lekker hun eigen spel kunnen spelen. Ook wilde de buurt een natuurlijke stijl. Zie op haar website hoe IJslander daarop heeft ingespeeld.
  • Proludic geeft via haar website tips en haar werkwijze voor een succesvolle burgerparticipatie en legt uit welke stappen zij doorloopt bij kinderparticipatie: 1) luisteren naar de kinderen (soms met hulp van ‘speelwaardeformulieren’), 2) de kinderen ideeën laten uitwerken en 3) de kinderen betrekken in de besluitvorming. Via de uitleg op de website vindt u ook voorbeelden: basisschool ‘De Vlierbloem’ in Kortessem (België) en de speeltuin aan de Piet Heynstraat in Groesbeek.
  • BTL heeft een oude speelplek in Waalre weer bij de tijd gebracht met waterloop, tunnel en klimtoren. Natuurlijkere spelmogelijkheden, meer aanbod voor een bredere doelgroep én een vriendelijkere uitstraling. Kinderen, bewoners en aanwonenden mochten kiezen uit verschillende ontwerpen en kozen voor een ontwerp van BTL. Zie de website van BTL; daar vindt u ook het artikel over dit project in het blad Straatbeeld.
  • Donkergroen geeft op haar website uitleg over participatie en voorbeelden van participatie. Zoals de herinrichting van natuurspeelveld ’t Weike. Het speeltuinbestuur ging met een enquête te rade bij de kinderen. Daarin konden zij hun wensen, ideeën en uitdagingen opgeven, die vervolgens werden verwerkt in een ontwerpplan. De kinderen hebben het plan goedgekeurd.
  • Nijha geeft op haar website meerdere voorbeelden van projecten met kinderparticipatie. Bijvoorbeeld op de school voor voortgezet onderwijs Het Assink in Neede, en op een gedeeld schoolplein van twee basisscholen en een kinderopvang in Laren.

Een beweegvriendelijke buitenruimte helpt uw gemeente tot een gezonde leefomgeving te maken.
Want spelen en bewegen houdt kinderen, jongeren én volwassenen gezond.

We hebben daarom meer voorbeelden van een beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte. Zodat je er veilig kunt lopen en fietsen en/of fijn kunt spelen en sporten. Met of zonder kinderparticipatie:

  • Nijha vertelt op haar website over haar integrale aanpak, mét burger- en kinderparticipatie, om van een wijk Nijha foto beweegvriendelijke wijkeen beweegwijk te maken. Nijha schrijft: “Jong en oud bewegen in en door de wijk. Niet alleen op weg naar school of werk, maar ook om te sporten en spelen. Maar de wijk biedt veel meer beweegruimte dan de speeltuinen en sportvelden. Helaas worden veel van die (informele) beweegruimten niet als zodanig herkend. Laat staan benut. Terwijl juist daar met een beetje fantasie een uitstekende impuls gegeven kan worden aan actief bewegen in de wijk.” Een voorbeeld is de wijk Huizum in Leeuwarden. Nijha werkt daar samen met Jantje Beton.
  • Dekowood geeft een voorbeeld uit Leiderdorp, waarin houtsnippers, duurzaam en gerecycled hout en losse materialen bijdragen aan gevarieerd spel en fantasiespel in een natuurlijke omgeving. Bij inzet van  kinderparticipatie is het ook van belang dat kinderen  bewust worden gemaakt van het feit dat de beschikbaarheid van grondstoffen op termijn af zal nemen en daardoor duurder en schaarser worden.
  • Goede Speelprojecten heeft de inrichting verzorgd van het (sport)park SportinGenk Park, in het Belgische Genk, dat op 22 september 2018 wordt geopend. De stad Genk heeft miljoenen geïnvesteerd in een grondige make-over van de buitenruimte. Een nieuw multifunctioneel plein – de Esplanade, een state-of-the-art skateterrein, een hindernisparcours, een vlinderpad voor de jongere kinderen, een kinderjungle en een activiteitenstrip. Dit wordt volgens het Stadsbestuur dé sportieve trekpleister van Genk en omstreken. “Tegenwoordig zien we steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Deze urban sporters laten de verstedelijking van de sport nadrukkelijk zien. Voor hen is de openbare ruimte het speelveld. Het park wordt een sportpark, het sportpark een park”, aldus Kirsten Goede van Goede Speelprojecten.

Onze leden helpen graag met het beweegvriendelijk maken van de buitenruimte in uw gemeente.
En met het creëren van een buitenruimte waar kinderen en andere mensen elkaar kunnen ontmoeten. En waar ze genieten van een mooie omgeving. Dan komen ze als vanzelf in beweging!

Foto’s: Nijha