foto: Aanleg van een speelvoorziening.

Bewegingsarmoede ligt op de loer door prijsstijgingen!

Posted on Posted in Nieuws

De Branchevereniging Spelen & Bewegen is bezorgd dat prijsstijgingen – door een tekort aan grondstoffen en vakkrachten – het Preventieakkoord zullen frustreren en dat de bewegingsarmoede toeneemt; Nederland houdt dan langer last van welvaartziektes.

Aanleg en onderhoud van speel- en sportvoorzieningen onder druk
“Door tekorten aan grondstoffen en vakkrachten komen de prijzen voor het inrichten van speel- en sportplekken in de openbare ruimte onder druk te staan. Onze leden ontkomen er niet aan hun prijzen aan te passen”, waarschuwt Michiel van Campen, voorzitter van de branchevereniging. “We merken echter in het werkveld dat de budgetten gebaseerd worden op oude prijzen. Dat geldt zowel voor nieuwe projecten als voor beheer en onderhoud. Op beheer en onderhoud van groen-, speel-, en sportvoorzieningen wordt nog altijd eerder bezuinigd, in plaats van extra geïnvesteerd. Daarmee komen de kwaliteit en de veiligheid onder druk te staan, wat grote gevolgen heeft voor het functioneren van de buitenruimte en hoe mensen de openbare ruimte beleven.”

Zorgen over het Preventieakkoord
“Een aanhoudend tekort aan vakkrachten zal ook zijn weerslag hebben op de doorloop van projecten. Dit baart ons grote zorgen, omdat dit de invulling van het nationale Preventieakkoord en uitwerking in de lokale Preventieakkoorden frustreert”, aldus Van Campen. Het Preventieakkoord is door vele maatschappelijke organisaties ondertekend om welvaartsziekten te voorkomen. Van Campen: “Juist nu kunnen we ons geen stagnatie in de inrichting van de buitenruimte veroorloven. Corona heeft ons geleerd hoe belangrijk de buitenruimte is, voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het was tijdens corona de enige plek waar zij konden sporten, spelen en bewegen”. Van Campen vervolgt: “Het is cruciaal om de openbare ruimte structureel en duurzaam in te richten voor spelen en bewegen. En dus is het noodzakelijk dat gemeentes structureel blijven investeren in de buitenruimte. Anders ontkomen we niet aan een toename van bewegingsarmoede.”

Dure grondstoffen
De coronacrisis heeft geleid tot leveringsbeperkingen van belangrijke grondstoffen voor het maken van speel- en sporttoestellen, zoals staal, hout en kunststof. Door het snelle herstel van bepaalde markten in de wereld en de toenemende vraag, in combinatie met logistieke problemen, zijn prijzen van onder meer staal-,  hout- en olie-gerelateerde producten exponentieel gestegen.

Schaarse vakkrachten
Ook het gebrek aan vakkrachten speelt de branche parten. De behoefte aan vakkrachten betreft het volledige spectrum van de inrichting van de openbare ruimte: hout- en metaalmedewerkers, hoveniers, montage- en aanlegmedewerkers, ontwerpers, projectleiders, inspecteurs, enzovoort. Ook andere industrieën zijn dringend op zoek naar vakkrachten, waardoor de loonkosten stijgen.

Foto: aanleg van een speelvoorziening.