De Omgevingswet: kans voor beweeg- en speelruimte!

Posted on Posted in Uncategorized
Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

De Omgevingswet is een wet in voorbereiding, die allerlei wetten over de omgeving bundelt; bijvoorbeeld over natuur, luchtkwaliteit, geluidhinder, wegen en erfgoed. De Omgevingswet brengt ook een andere manier van werken met zich mee: vanuit doelen die in samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen worden vastgesteld. – Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in […]

Verzoek aan gemeenten: doet u mee aan enquête Speel- en beweeginfrastructuur?

Posted on Posted in Nieuws
logo's branchevereniging, Platform Buitenspelen en Jantje Beton

Wij willen in beeld brengen hoe het met spelen en bewegen gaat bij gemeenten Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom willen wij jaarlijks een enquête houden onder gemeentemedewerkers. ‘Wij’ zijn […]

Branchevereniging Spelen en Bewegen begrijpt het gedogen van ‘activity toys’ in de openbare ruimte, maar wil de regels onveranderd laten

Posted on Posted in Nieuws
foto Speelplan gevaarlijk geplaatst glijbaantje

De veiligheidseisen aan speeltoestellen in de openbare ruimte zijn streng. En terecht, zo vindt de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Daarom vindt de Branchevereniging het geen goed idee om voor plastic kinderspeelgoed, ‘activity toys’ genoemd, een uitzondering te maken op de veiligheidsregels: het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Dit met alle begrip voor het gedogen van ongevaarlijke […]

Griekspoor: speelplaatsen inrichten en civiele techniek als topsport

Posted on Posted in Interview, Nieuws
Griekspoor - werkzaamheden Haarlem

“Griekspoor bestaat 50 jaar; wij zijn de tweede generatie,” vertelt Frank Griekspoor Samen met zijn broer Ron is hij directeur-eigenaar van hun familiebedrijf in Nieuw-Vennep. De broers zijn mannen van de praktijk, de een opgeleid in de werktuigbouw en de ander in de weg- en waterbouw. Ze zijn opgegroeid in het bedrijf, wonen bij het […]

Gemeenteraad: maak jouw gemeente de beste voor alle opgroeiende kinderen!

Posted on Posted in Nieuws
Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

Buiten bewegen, buiten spelen: we weten natuurlijk allang dat dat belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Voor een gezond gewicht en voor een goede sociale ontwikkeling. Uit recent onderzoek van oogartsen komt nog een reden naar voren: om goed te kunnen blijven zien. – Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in […]

Yalp: interactieve én andere spelconcepten, om alle leeftijden in beweging te krijgen

Posted on Posted in Interview, Nieuws
foto: Yalp

Yalp verkoopt in Nederland de modulaire speeltoestellen van het Finse bedrijf Lappset En het exporteert interactieve spelconcepten, wereldwijd. “Yalp heeft als statutaire naam Lappset Nederland BV, met daarboven Yalp als roepnaam,” vertelt Kristan Tienstra. Yalp is ‘play’ achterstevoren geschreven. “De slogan op onze vrachtwagens is niet voor niets ‘Let’s Play’.” Kristian is 22 jaar geleden […]

Belang van spelen in de openbare ruimte – artikel in Elsevier-bijlage februari met bijdrage branchevereniging

Posted on Posted in Nieuws
Spelende kinderen op een vlot in de stad (leverancier: Goede Speelprojecten)

In het artikel met de titel ‘Belang van spelen in de openbare ruimte’ komt Anne Koning als voorzitter van de branchevereniging Spelen en bewegen aan het woord. Het artikel is in februari verschenen in de Elsevier-bijlage “Wonen in de stad van de toekomst”. Het artikel stelt dat buitenspelen grote voordelen heeft op sociaal, maatschappelijk en […]

Toolbox gereed: Multifunctionele Speelplaatsen in de stad

Posted on Posted in Nieuws
foto Spelen gecombineerd met natuur (leverancier Proludic) - 72 dpi

13 maart 2018 – De Branchevereniging Spelen en Bewegen stelt een toolbox ter beschikking over de inpasbaarheid van multifunctionele speelplaatsen in de stad. Dit zijn speelplaatsen waarbij spelen en één of meer andere functies worden samengebracht. Bijvoorbeeld een klimaatbestendig waterplein met skatepark, of een natuurspeelbos, of de combinatie van kunst en spelen. De toolbox is […]

Huck Torimex: maatwerk in klimnetten en bruggen – en alles in netwerken en kabels

Posted on Posted in Interview
Mark de Graaf, Huck Torimex

  Deze maand is Mark de Graaf, directeur van Huck Torimex, aan het woord in deze rubriek. Huck Torimex is een samenwerking tussen de Duitse Huck Groep en Maritiem BV Manfred Huck GmbH en Huck Seiltechnik GmbH zijn de twee hoofdpartijen van de Duitse Huck Groep. Samen vormen deze een allround netten en speeltoestellen bedrijf. […]