Agenda

Netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat, Den Haag, 16 november 2018

Anne Koning is een van de inleidende sprekers. Zij is voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen.

Zie de website: https://www.mensenstraat.nl/16-november-2018-netwerkbijeenkomst-de-kindvriendelijke-straat/

(…) Veilige en uitnodigende ruimte voor kinderen om op straat te spelen (ook gewoon voor de deur) en veilige routes naar speelplekken, school etc zijn enorm belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. In het recente rapport ‘De stad als gezonde habitat‘ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wordt benadrukt dat de openbare ruimte van de stad die gezonde ontwikkeling kan stimuleren. Aan de andere kant wordt in de verkeerswereld te vaak de speelse mobiliteit van kinderen niet gezien.

Plaats en datum
Vrijdagmiddag 16 november, 14 – 16.00 uur, bij de VNG in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst organiseert MENSenSTRAAT samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities. (…) Na enkele korte inleidingen gaan de deelnemers samen aan het werk en wordt de deelnemers gevraagd over aanbevelingen mee te denken.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mensenstraat.nl.

U bent van harte uitgenodigd voor de klankbordbijeenkomst Kindroutes, 19 november. 
Dit is een werkbijeenkomst met korte presentaties van de deelprojecten, om vervolgens samen te bespreken wat de rode draad is en of het antwoord op de vragen nu helder is.

Wat stimuleert of hindert kinderen om buiten te spelen? En hoe kunnen looproutes bijdragen aan meer buitenspelen en actief transport van kinderen? Om deze vragen te beantwoorden is in 2017 het project “Anders buiten spelen” van start gegaan. Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in opdracht van de Bracheorganisatie spelen. Graag willen we:

  • Onze resultaten delen met geïnteresseerden uit het veld
  • Vragen we jullie om je inzichten en data over dit onderwerp te delen
  • En willen we gezamenlijk in discussie te gaan over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk

Meld u vooral aan! De bijeenkomst is voor onze leden en voor andere geïnteresseerden. We hopen op veel belangstelling van leden. Aanmelden kan bij onderzoeker Harriette Snoek: harriette.snoek@wur.nl.

Van 10 tot 12 uur in Wageningen
De bijeenkomst zal in Wageningen (op de universiteit) gehouden worden.

Wageningen Universiteit doet het onderzoek in opdracht van de branchevereniging.  
Het onderzoek is gericht op het gemeentelijk beleid voor ‘kindroutes’ en ‘kindlinten’In hoeverre zijn er kindroutes in gemeenten? Is er beleid voor? Werken ze, in die zin dat ze helpen om kinderen meer buiten te laten spelen?

Het project is opgeknipt in deelprojecten, die voor een deel al zijn uitgevoerd.
De resultaten daarvan zijn te vinden op de projectpagina van de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteithttps://www.wur.nl/nl/project/Anders-buiten-spelen.htm.

30 november 2018 - Bestuursvergadering

Datum: 30 november 2018

Tijd: 9:30-11:30

Locatie: BTL, Utrecht