Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Goede_Speelprojecten_03-18
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

7 maart 2019 - Congres Social Design voor Gezondheid

Datum: 7 maart 2019

Locatie: Utrecht

Congres Social Design voor Gezondheid, Utrecht, 7 maart 2019

Op 7 maart 2019 komt er een vervolg op de grensoverschrijdende bijeenkomst van de TU Delft en Alles is Gezondheid op 1 november 2018: Hoe kan social design helpen om de vitaliteit van mensen te verbeteren en hun leefomgeving gezonder te maken?

Zie http://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/social-design-voor-gezondheid-het-leeft-het-groeit-en-het-veel

Congres De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’ – Doe eens wat in het midden!, Utrecht, 7 maart 2019

Zie voor meer informatie en een link naar het aanmeldformulier de website: https://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/de-gezonde-wijkbewoner-als-centre-universe

(…) tijdens een landelijk congres op 7 maart 2019 (…) “willen we een soort pact sluiten van partijen die allemaal integraal, op ieder een andere manier, aan de gezondheid van ‘de’ wijkbewoner willen werken (als burger, patiënt, leerling, werknemer, vrijwilliger, ouder, goede buur, verzekerde, mantelzorger, etc.). Met deze club gelijkgestemden gaan we op zoek naar behapbare oplossingen die we daarna gewoon gaan uitproberen’’(…).

 

14 maart 2019 - Vakbeurs Sportaccomodaties

Datum: 14 maart 2019

Locatie: Houten

Vakbeurs Sportaccomodaties, Houten, 14 maart 2019

Zie: https://www.vakbeurssportaccommodaties.nl/nl/over-de-beurs/pagina/117/waar-en-wanneer:

“Als u iets heeft met ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en/of beheer van sportaccommodaties

Op donderdag 14 maart 2019 vindt in Expo Houten de zevende editie plaats van Vakbeurs Sportaccommodaties.

Sport en het stimuleren van sporten bij zowel jongeren als ouderen is een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt. Dit vraagt van u als gemeente of sporthaleigenaar dat de faciliteiten voor sport optimaal in orde zijn. Bij Vakbeurs Sportaccommodaties komt u daarom alles te weten over ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties.(…)”

14 maart 2019 - Speelforum

Datum: 14 maart 2019

Locatie: Leiden

Speelforum, Leiden, 14 maart 2019

zie  www.ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/:

Debatten over de kracht van spelen

Ruimte voor de Jeugd organiseert twee keer per jaar een Speelforum.

Hier is gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. (…)”

 

 

 

15 maart 2019 - Algemene ledenvergadering

Datum: 15 maart 2019

Tijd: 12:30-16:30

Locatie: De Kooi, Buschoten

Voorjaars-ALV

2 april 2019 - Nationale Buitenlesdag

Datum: 2 april 2019

Locatie: diverse basisscholen in Nederland

Nationale Buitenlesdag, 2 april 2019

Zie ook https://jantjebeton.nl/activiteiten/de-nationale-buitenlesdag:

“Op dinsdag 2 april 2019 geven leerkrachten op meer dan 2.400 basisscholen buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Basisscholen die meedoen, ontvangen gratis de (digitale) Buitenlesbundel, met uitgewerkte lessen en lesideeën. (…)

Kijk voor meer informatie op buitenlesdag.nl (…).”

16 mei 2019 - OBB kennisdag circulaire speelruimte

Datum: 16 mei 2019

Locatie: nabij Woerden

OBB kennisdag circulaire speelruimte, nabij Woerden, 16 mei 2019

“De eerste Kennisdag circulaire speelruimte georganiseerd door het Platform Openbare Ruimte, met als inhoudelijke deskundige kennispartner OBB Speelruimtespecialisten wordt op 16 mei 2019 gehouden op de evenementenboerderij De Boerinn nabij Woerden. Deze dag bestaat uit een plenaire lezing, actieve workshops onder leiding van deskundigen en een kennismarkt waar speelvoorzieningenleveranciers hun circulaire producten presenteren.

Deze dag is bedoeld voor speelruimteambtenaren (beleid, beheer, ontwerp, inkoop) en (een selectie van) circulaire speelruimteleveranciers.

Het doel van de Kennisdag circulaire speelruimte is samen ontdekken: Wat en Hoe kunnen we circulair zijn in speelruimte? Met de deelnemers uit het werkveld zal de dag resulteren in 24 speerpunten vanuit 8 verschillende invalshoeken. Dat is het startpunt voor aangepast denken en werken en om te komen tot een circulaire toekomst in 2050.(…)”

 

Zie voor meer informatie:
https://www.expoproof.com/nl/bezoeken/pagina/26/kennisdag-circulaire-speelruimte

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?