Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Goede_Speelprojecten_03-18
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

29 oktober 2018 - Dag van de stad

Datum: 29 oktober 2018

Locatie: Amersfoort

Dag van de stad, Amersfoort, 29 oktober 2018

Zie https://www.dedagvandestad.nl/:

“(…) De tweede editie van het congres heeft als thema ‘De stad in balans.’ Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? Je hoort en ervaart het in last lectures door topsprekers op het hoofdpodium, in elf deelcongressen en in excursies. (…)”

30 oktober 2018 - Landelijke Zwemwaterdag

Datum: 30 oktober 2018

Locatie: Utrecht

Landelijke Zwemwaterdag, Utrecht, 30 oktober 2018

Zie https://www.recron.nl/k/n1866/news/view/78616/65553/landelijke-zwemwaterdag-in-lef-future-center-utrecht.html :

“Op 30 oktober wordt er een landelijke zwemwaterdag georganiseerd in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Initiatiefnemers zijn onder andere het ministerie van I&M, de provincies en het overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie (OSO).

Voor RECRON-leden die bijvoorbeeld een zwemplas beheren en/of exploiteren kan deze dag nuttig zijn!

Onderwerpen

De dag zal starten met een korte plenaire sessie waarna het al snel overgaat in een meer interactief deel waarbij er workshops en presentaties zullen worden gegeven over een groot aantal onderwerpen.

Denk daarbij aan onderwerpen als:

  • de nieuwe leidraad voor evenementen in en rond water,
  • de communicatie richting de burger,
  • zwemveiligheid,
  • leptospirose en andere opkomende pathogenen,
  • het nieuwe nog vast te stellen blauwalgenprotocol,
  • rollen en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en de omgevingswet. (…)”

Seminar ‘Children’s Risk-taking in Play: Professional Attitudes and Role Expectations’, dinsdag 30 oktober, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

 

Voor meer informatie, zie het document Full Program Research Seminar Risky Play 30-10-2018 UvH Utrecht en het programma online: https://www.uvh.nl/actueel/agenda/research-seminar-risky-play

 
Op dinsdag 30 oktober is er een onderzoeksseminar over ‘Risicovol spel’ n.a.v. het promotieonderzoek van Martin van Rooijen aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Welke dilemma’s komen professionals tegen in de begeleiding en omgang met kinderen die risico in hun spel leggen? Sprekers zijn o.a. – naast Martin van Rooijen zelf – prof. dr. Ellen Beate Hansen Sandseter  en emeritus professor Louis Tavecchio.

 

Risico in het spel van kinderen is essentieel en draagt bij aan hun zelfvertrouwen en welbevinden. De mogelijkheden tot ‘risky play’ zijn verminderd, maar het belang wordt steeds meer onderkend door professionals en beleidsmakers. In dit seminar worden diverse perspectieven besproken, met focus op pedagogische achtergronden en professionals die werken in de kinderopvang. Met diverse internationale sprekers, presentatie van uitkomsten van het promotieonderzoek en gelegenheid tot discussie en debat.

Alles is gezondheid – Social Design voor gezondere en vitalere inwoners, Delft, 1 november 2018

Zie http://allesisgezondheid.nl/nieuws/social-design-voor-gezondere-en-vitalere-inwoners :

“Designers weten als geen ander hoe ze iets kunnen ontwerpen dat betekenisvol is voor mensen. Dat principe is ook toepasbaar op de gezondheid van mensen en de vitaliteit in een buurt, wijk of stad. Welkom in de wereld van Social Design. Graag nodigen wij u op donderdag 1 november uit voor een grensverleggende middag over de vraag: hoe kunnen we met deze creatieve denkwijze en methodiek zorgen voor gezondere inwoners en vitale wijken? En hoe past dat in een integrale aanpak met andere domeinen? (…)”

Voor de Jeugd Dag, Amsterdam, 5 november 2018

‘Op maandag 5 november 2018 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, het NJi en de VNG voor de zesde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. Een dag vol verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteit, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar ook inspiratie en waardevolle netwerkcontacten aan over houden.

De Voor de Jeugd Dag staat in het teken van thema ‘Merkbaar beter voor de jeugd!’. De drie landelijke programma’s van VWS ‘Zorg voor Jeugd’, ‘Kansrijke Start’ en ‘Geweld hoort nergens thuis’, staan centraal. In de diverse paviljoens en op het Jeugdplein zie je ze terugkomen. Overal zullen inspirerende voorbeelden te zien en te horen zijn van hoe we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen in ons land zich kunnen ontwikkelen en meedoen.

Vanaf medio september kun je je inschrijven.’

Zie https://www.voordejeugddag.nl/.

9 november 2018 - Algemene Ledenvergadering

Datum: 9 november 2018

Tijd: 12:30-16:30

Locatie: De Kooi, Bunschoten

Netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat, Den Haag, 16 november 2018

Zie de website: https://www.mensenstraat.nl/16-november-2018-netwerkbijeenkomst-de-kindvriendelijke-straat/

(…) Veilige en uitnodigende ruimte voor kinderen om op straat te spelen (ook gewoon voor de deur) en veilige routes naar speelplekken, school etc zijn enorm belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. In het recente rapport ‘De stad als gezonde habitat‘ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wordt benadrukt dat de openbare ruimte van de stad die gezonde ontwikkeling kan stimuleren. Aan de andere kant wordt in de verkeerswereld te vaak de speelse mobiliteit van kinderen niet gezien.

Plaats en datum
Vrijdagmiddag 16 november, 14 – 16.00 uur, bij de VNG in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst organiseert MENSenSTRAAT samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities. (…) Na enkele korte inleidingen gaan de deelnemers samen aan het werk en wordt de deelnemers gevraagd over aanbevelingen mee te denken.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mensenstraat.nl  .

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?