Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Goede_Speelprojecten_03-18
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

Netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat, Den Haag, 16 november 2018

Anne Koning is een van de inleidende sprekers. Zij is voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen.

Zie de website: https://www.mensenstraat.nl/16-november-2018-netwerkbijeenkomst-de-kindvriendelijke-straat/

(…) Veilige en uitnodigende ruimte voor kinderen om op straat te spelen (ook gewoon voor de deur) en veilige routes naar speelplekken, school etc zijn enorm belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. In het recente rapport ‘De stad als gezonde habitat‘ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wordt benadrukt dat de openbare ruimte van de stad die gezonde ontwikkeling kan stimuleren. Aan de andere kant wordt in de verkeerswereld te vaak de speelse mobiliteit van kinderen niet gezien.

Plaats en datum
Vrijdagmiddag 16 november, 14 – 16.00 uur, bij de VNG in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst organiseert MENSenSTRAAT samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities. (…) Na enkele korte inleidingen gaan de deelnemers samen aan het werk en wordt de deelnemers gevraagd over aanbevelingen mee te denken.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mensenstraat.nl.

U bent van harte uitgenodigd voor de klankbordbijeenkomst Kindroutes, 19 november. 
Dit is een werkbijeenkomst met korte presentaties van de deelprojecten, om vervolgens samen te bespreken wat de rode draad is en of het antwoord op de vragen nu helder is.

Wat stimuleert of hindert kinderen om buiten te spelen? En hoe kunnen looproutes bijdragen aan meer buitenspelen en actief transport van kinderen? Om deze vragen te beantwoorden is in 2017 het project “Anders buiten spelen” van start gegaan. Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in opdracht van de Bracheorganisatie spelen. Graag willen we:

  • Onze resultaten delen met geïnteresseerden uit het veld
  • Vragen we jullie om je inzichten en data over dit onderwerp te delen
  • En willen we gezamenlijk in discussie te gaan over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk

Meld u vooral aan! De bijeenkomst is voor onze leden en voor andere geïnteresseerden. We hopen op veel belangstelling van leden. Aanmelden kan bij onderzoeker Harriette Snoek: harriette.snoek@wur.nl.

Van 10 tot 12 uur in Wageningen
De bijeenkomst zal in Wageningen (op de universiteit) gehouden worden.

Wageningen Universiteit doet het onderzoek in opdracht van de branchevereniging.  
Het onderzoek is gericht op het gemeentelijk beleid voor ‘kindroutes’ en ‘kindlinten’In hoeverre zijn er kindroutes in gemeenten? Is er beleid voor? Werken ze, in die zin dat ze helpen om kinderen meer buiten te laten spelen?

Het project is opgeknipt in deelprojecten, die voor een deel al zijn uitgevoerd.
De resultaten daarvan zijn te vinden op de projectpagina van de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteithttps://www.wur.nl/nl/project/Anders-buiten-spelen.htm.

30 november 2018 - Bestuursvergadering

Datum: 30 november 2018

Tijd: 9:30-11:30

Locatie: BTL, Utrecht

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?