Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Goede_Speelprojecten_03-18
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

Sportinnovator – Netwerk bijeenkomst Bedrijven – uitnodiging
(gericht aan de branchevereniging Spelen en Bewegen)

 

datum: donderdag 31 oktober 2019

tijdstip: 16.00 – 21.00 uur

locatie: Hitachi Capital Mobility Stadion – Groningen

 

Na een eerste succesvolle bijeenkomst in het oosten van Nederland organiseert Sportinnovator in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 31 oktober 2019 een netwerkbijeenkomst in Groningen rondom innovatie in sport & bewegen, specifiek voor bedrijven uit de Noordelijke regio. Sportinnovator ondersteunt en versnelt innovatie op het gebied van sport en bewegen, met als doelen succesvolle sporters en een vitale en inclusieve maatschappij. Sportinnovator probeert dit te bewerkstelligen door ondernemers, onderzoekers, sportorganisaties, overheden en Sportinnovator Centra aan elkaar te koppelen.

 

Het netwerkevenement geeft regionale ondernemers de kans om elkaar en het Sportinnovatornetwerk te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over (potentiële) nieuwe innovaties die de sport en maatschappij kunnen verrijken. Uiteindelijk is het doel consortiumvorming te bewerkstelligen en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten/interventies stimuleren. Bijkomende voordelen van deelname aan de regiobijeenkomst zijn kennismaken met het Noord Nederlandse kennis- en ontwikkelingsnetwerk op het gebied van sport & bewegen, idem met het Nederlandse sport & beweegnetwerk in het algemeen en daarnaast inzicht verkrijgen in het sport & beweegbeleid in Nederland (o.a. Nationaal Sportakkoord).

 

Tijdens het event ligt de focus op drie thema’s:

 

–          Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in

beweging te krijgen.

–          Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sport-

accommodaties

–          Voeding, gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters

 

Rondom deze thema’s stelt Sportinnovator/ZonMw subsidietrajecten open voor bedrijven. In deze subsidieoproepen krijgen bedrijven in samenwerking met andere organisaties (zoals kennisinstellingen en Sportinnovator Centra) de kans om hun innovatieprojecten op het gebied van sport & bewegen zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt. Een traject bestaat uit 2 fasen waarop separaat ingeschreven kan worden. Fase 1 bestaat uit een haalbaarheidsstudie van maximaal 30.000 euro en in fase 2 kan maximaal 750.000 euro aangevraagd worden voor de doorontwikkeling van een innovatie met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Tijdens de Netwerk bijeenkomst zal nadere informatie worden gegeven over de zgn. Bedrijvencalls.

 

Voor de netwerkbijeenkomst is het aantal beschikbare plaatsen beperkt tot 30 à 40, bij voorkeur voor personen uit de bedrijfsleiding. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via info@sportinnovatorgroningen.nl. Een officiële, persoonlijke uitnodiging zal dan per omgaande volgen.

 

Wij hopen u op 31 oktober in Groningen te mogen ontmoeten!

 

Namens het organisatie comité,

 

Paul van der Kolk – ZonMw

Dorianne Schuitema / René van Bremen – Sportinnovator Centrum Groningen

1 november 2019 - Algemene ledenvergadering

Datum: 1 november 2019

Tijd: 12.30-16.30

Locatie: De Kooi, Bunschoten

Najaars-ALV

13 november 2019 - 14 november 2019 - Nationale Sport Vakbeurs

Start datum: 13 november 2019

Eind datum: 14 november 2019

Locatie: Gorinchem

Nationale Sport Vakbeurs, 13 – 14 november, Gorinchem

Voor informatie, zie:  https://nationalesportvakbeurs.nl/

 

26 november 2019 - 28 november 2019 - Recreatievakbeurs

Start datum: 26 november 2019

Eind datum: 28 november 2019

Locatie: Hardenberg

Recreatievakbeurs, Hardenberg, 26 – 28 november 2019

Zie https://booking.evenementenhal.nl/nl/recreatie-vakbeurs-2019/hardenberg:

“(…) Recreatie Vakbeurs bevat alle segmenten die recreatie te bieden heeft; van speeltoestellen tot de inrichting van verblijfsaccomodaties.
Evenementenhal Hardenberg bedient hiermee het enorme aanbod van én de vraag naar recreatie (mogelijkheden) binnen Nederland. (…)”

Meer informatie vindt u op de website https://booking.evenementenhal.nl/nl/recreatie-vakbeurs-2019/hardenberg.

 

27 november 2019 - 28 november 2019 - Vakbeurs Vakom

Start datum: 27 november 2019

Eind datum: 28 november 2019

Locatie: Zwolle

Vakbeurs Vakom (omheining en toegangscontrole), 27 en 28 november in IJselhallen in Zwolle.

Zie https://www.vakom.nl/:

“Nieuw in Nederland; de vakbeurs Vakom. Vakom is een vakbeurs die gericht is op alle omheining en toegangscontrole die plaats zal vinden op 27 en 28 november in IJselhallen in Zwolle.

(…)

De Vakom is niet alleen gericht op omheining en toegangscontrole, de beurs houdt zich ook bezig met onder andere: industriële omheiningen en hekwerken, natuur omheiningen/bescherming, poortsystemen, beveiligingssystemen, tijdelijke afbakeningen, wegen veiligheid, dierhouderij, terrein bewaking en geluidswallen.

(…)

Voor meer informatie kunt u naar de website: https://www.vakom.nl/ “

Het bestuur van de branchevereniging Spelen en bewegen vergadert.

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?