Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Nooijen_fotobalk_05-16
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

30 maart 2017 - Congres Publieke Ruimte

Datum: 30 maart 2017

Locatie: Congrescentrum Lamot, Mechelen

5 april 2017 - Algemene Ledenvergadering

Datum: 5 april 2017

Tijd: 12.00 - 16.00

Locatie: La Place Maarsbergen

Op vrijdag 7 april vindt voor de tweede keer de Science and Engineering Conference on Sports Innovation (SECSI) plaats. De conferentie wordt georganiseerd door het sports engineering institute van de TU Delft in samenwerking met het Amsterdam Institute of Sports Science (AISS). Het doel is om onderzoek naar en innovatie rondom sport te stimuleren en kennis uit te wisselen. De conferentie is in Delft

12 mei 2017 - Bestuursvergadering

Datum: 12 mei 2017

Tijd: 09.30 - 11.30

Locatie: BTL, Utrecht

10 mei 2017 - 13 mei 2017 - International Toy Library Conference

Start datum: 10 mei 2017

Eind datum: 13 mei 2017

Locatie: Leiden

16 mei 2017 - Speelforum ‘genderaspecten in het spel van kinderen’

Datum: 16 mei 2017

Tijd: 15.00-18.00 uur

Locatie: Hogeschool Utrecht

Wat kleurt het spel van jongens en meisjes  en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers?
Nemen jongens (te) veel ruimte in en maken ze (te) veel lawaai als ze aan het spelen zijn? Dagen we meisjes wel voldoende uit om te stoeien en ruimte in te nemen? Zijn er verschillen in hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes? En welke rol spelen opvoeding en de omgeving waarin kinderen opgroeien? Vaak zijn we ons als opvoeders, leerkrachten en beleidsmakers niet bewust van de gender specifieke keuzes die we maken bij het aanbieden van spelmateriaal en het al dan niet toestaan van kattenkwaad of risicovol spel. De achterliggende vraag is hoe we jongens en meisjes in hun ontwikkeling beter tot hun recht kunnen laten komen. En wat daarvoor nodig is in opvoeding, onderwijs, maatschappij en ruimtelijke omgeving.
PROGRAMMA :

Opening
dr. Louise Berkhout (docent/onderzoeker ontwikkelingspsychologie, Hogeschool Leiden)
2e spreker wordt nog gezocht
Aansluitend debat met inleiders en aanwezigen uit praktijk en onderzoek

Louise Berkhout is werkzaam bij Hogeschool Leiden en gepromoveerd op het thema Play and Psycho-Social Health of Boys and Girls aged four to six aan de Rijksuniversiteit Groningen (2012).

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?