Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Goede_Speelprojecten_03-18
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

6 februari 2020 - Vakbeurs Openbare Ruimte Brussel 2020

Datum: 6 februari 2020

Locatie: Brussel (België)

Vakbeurs Openbare Ruimte Brussel 2020, 6 februari 2020

zie https://www.openbareruimte.be/nl/over-de-beurs/waar-en-wanneer

 

Werkbezoek Childfriendly Cities jongerenparticipatie Papendrecht, 6 februari 2020

bron: https://www.lcgw.nl/werkbezoek-cfc-papendrecht/

Hoe ontwikkelen jongeren hun talenten en capaciteiten en hoe kunnen ze worden uitgedaagd om mee te doen? Dat zijn vraagstukken waar Papendrecht mee aan de slag is gegaan.

Werkbezoek CFC Papendrecht

De gemeente Papendrecht vindt dat kinderen en jongeren zelf het beste kunnen aangeven wat zij nodig hebben om op een prettige manier op te groeien in Papendrecht. Zij wil een kindvriendelijke gemeente zijn waarin kinderen, jongeren gekend worden, actief betrokken worden, zich veilig en gezond voelen en plezier kunnen maken. De gemeente wil niet over maar met kinderen en jongeren praten en zet daarom stevig in op kinder- en jongerenparticipatie.

Datum:     Donderdag 6 februari 2020
Tijd:          12.30 tot 16.30 uur
Locatie:    Gemeentehuis Papendrecht (Markt 22 Papendrecht)

Komt u ook? Aanmelden kan  < via deze link >.

Hoe ziet de middag er uit
U wordt in Papendrecht ontvangen met een lunch. Voorzitter Gert Vos van CFC Nederland en wethouder Corine Verver van de gemeente Papendrecht openen de dag. Chris Kuypers is onze dagvoorzitter en begeleidt deze bijeenkomst op een interactieve wijze. Koen Tuin en David Voss van de Nationale Jeugdraad (NJR) vertelt over wat jongerenparticipatie zo belangrijk en waardevol maakt. Daarna vertelt Evelien Korteland hoe kinderparticipatie in Papendrecht is vormgegeven en welke rol maatschappelijke partners en Stichting Open Limonade hierin vervullen. Daarna vertelt Heidy van Dam over de Papendrechtse participatiepilot met jongvolwassenen. Liesbeth van der Giessen sluit af met de vernieuwde visie van het jeugd- en jongerenwerk Suppord als antwoord op de transformatie. Suppord presenteert zelf een aantal projecten uit hun uitvoeringsprogramma.

Deze middag gaan we vooral met elkaar in gesprek. Want als het gaat om Childfriendly Cities of kindvriendelijke stad zijn we allemaal experts. De één weet in haar gemeente de brug te slaan tussen zorg en sociaal domein. De ander is een project gestart dat mensen helpt vrienden te maken. We wisselen kennis en inspiratie uit om daarna vol energie te werken onze eigen kindvriendelijke gemeente. Doe mee en draag bij! (…)

11 februari 2020 - Studiemiddag omgevingswet en spelen OBB

Datum: 11 februari 2020

Locatie: Deventer

Studiemiddag omgevingswet en spelen OBB

OBB organiseert Studiemiddag omgevingswet en spelen

Zie https://www.obb-ingenieurs.nl/obb-organiseert-studiemiddag-omgevingswet-en-spelen/#more-4060:

We moeten aan de slag met de omgevingswet. Dat is een feit. Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021 …maar welke plek heeft het kind hierin en hoe worden zij in de participatie gehoord? En de speelruimte? Sneeuwt die onder in thema’s als leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of gezondheid? OBB pleit voor spelen als thema of programma binnen de omgevingswet!

Om de omgevingswet en spelen meer praktisch maken organiseert OBB op dinsdag 11 februari een ‘studiemiddag omgevingswet en spelen’. Deskundigen als Juul Osinga (oprichter Netwerk Jong Leefomgeving) en Jantje Beton werken hieraan mee.

Waar ga je mee naar huis? Na deze middag ken je de basics van de Omgevingswet, genoeg om het gesprek met collega’s aan te gaan. Daarnaast heb je een beeld van de instrumenten in de Omgevingswet en weet je welke je kunt gebruiken om de speelruimte op de kaart te zetten!

(…)

Het programma: De middag is verdeeld in drie blokken van een uur. Het eerste uur is algemene uitleg over de Omgevingswet en haar instrumenten door Juul Osinga van Aveco de Bondt. Het tweede uur kies je naar eigen inzicht een van de workshops. Deze gaan door op de instrumenten van de omgevingsvisie. Het laatste uur gaan we de workshops aan elkaar terugkoppelen en nog even doorpraten aan de hand van stellingen. We sluiten af met een borrel en een hapje.

14.00-15.00 uur inleiding Omgevingswet en instrumenten
15.00-16.00 uur workshop (omgevingsvisie, omgevingsplan en programma)
16.00-17.00 uur centrale terugkoppeling workshops
17.00-18.00 uur borrel

De workshops staan onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de omgevingswet en een inhoudelijk deskundige.

De workshops: In de workshop gaan we de instrumenten omgevingsvisie, programma en omgevingsplan verder verkennen en meer praktisch maken voor speelruimte. Het onderwerp participatie wordt daar ook aangehaakt. In de workshops verzamelen we voor dat specifieke instrument zoveel mogelijk ammunitie om de belangen van de spelende kinderen te behartigen bij het opstellen.

Omgevingsvisie: visieniveau lange termijn gemeente breed (als huidige toekomstvisie gemeente)
Programma: beleid op middellange en korte termijn, kan zijn als thema door alle programma’s heen of als deelgebiedbeleid (als huidig beleid) Omgevingsplan: regels voor speelplekken/toestellen (als bestemmingsplan)

Het laatste uur gaan we samen kijken welke onderwerpen in de verschillende instrumenten thuishoren zodat er ook een logische lijn ligt voor speelruimte of zelfs kindvriendelijkheid wellicht als een serieus onderwerp op de agenda kunnen krijgen vanaf januari 2021.

Praktische informatie: De studie middag vindt plaats op 11 februari in Deventer. Schrijf in via deze link. De inschrijving bedraagt 100 euro ex btw om de onkosten te dekken. OBB stimuleert graag dat mensen met het openbaar vervoer komen en zullen een pendel-bus naar het NS-station Deventer organiseren. (…)

voor meer info en inschrijven zie de bovengenoemde website

30 september 2020 - 1 oktober 2020 - Vakbeurs Openbare Ruimte Utrecht 2020

Start datum: 30 september 2020

Eind datum: 1 oktober 2020

Locatie: Utrecht

Vakbeurs Openbare Ruimte Utrecht 2020, 30 september – 1 oktober 2020, Utrcht

Knipsel terugkomdag SVS 2020 11 17

Stichting Veilig Spelen kondigt in haar nieuwsbrief van januari 2020 alvast de volgende terugkomdag aan: 17 november 2020. Nadere informatie en een uitnodiging volgen later.

 

 

 

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?