Spelen en bewegen voorop!

Buiten spelen en bewegen is leuk en gezond voor jong en oud. Daarnaast is het ook belangrijk voor de maatschappij. Want spelen en bewegen bevordert de gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving in de buurt. De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte buitenruimtes voor iedereen. Van natuurlijke speelplekken voor de allerkleinsten tot trainingsparken voor jongeren en beweegtoestellen voor ouderen. Onze leden zijn expert in het ontwerpen, installeren, onderhouden of inspecteren van speel- en beweegomgevingen. Zodat veilig spelen, bewegen en vallen is gegarandeerd. Bij fijne (buiten)speelvoorzieningen komen jong en oud samen in beweging!

Kennis van binnen en buiten speel- en sportplekken
Bij ons zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren. Tot hun werkgebied hoort de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud en (groen)beheer van voorzieningen. Ook leveranciers van ondergronden en bureaus die inspectie en onderhoud doen zijn bij de Branchevereniging Spelen en Bewegen lid. In de ledenlijst kunt u zien wat de specialisatie is van de aangesloten bedrijven.

Uitgelicht

Meer nieuws
BTL_fotobalk_05-16
Nijha_fotobalk_05-16
Proludic_fotobalk_05-16
Goede_Speelprojecten_03-18
Yalp_fotobalk_05-16

Voordelen voor Leden

Icon Netwerken en kennisuitwisseling

Icon Op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Promotie Promotie van spelen en bewegen in de buitenruimte

Belangen Behartigen van uw belangen

 

Agenda

NATUURLIJK
HET CONGRES VOOR NATUURINCLUSIEF BOUWEN
WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019 | OLST

Informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op https://www.natuurlijk2019.nl/

EEN PRETTIGE, GEZONDE EN BIODIVERSE LEEFOMGEVING
We hebben natuur dichtbij nodig voor onze gezondheid en ons geluk. Dat wordt steeds duidelijker, des te meer door de stijgende behoefte aan woonruimte in ons steeds krappere stedelijke omgevingen. Gelukkig hebben we allemaal een deel van de oplossing in onze handen. Daarom nodigen Provincie Overijssel en haar partners, verzameld onder de noemer Natuur voor Elkaar, u graag uit voor Natuurlijk, het nationale kennis- en inspiratie evenement waar tal van experts, ervaringsdeskundigen en initiatieven het podium krijgen om hun visie op en ervaringen met natuurinclusief bouwen en biodiversiteit met u te delen.

Ga op 20 november de uitdaging aan (…)

21 november 2019 - 22 november 2019 - Child Poverty in Western Cities

Start datum: 21 november 2019

Eind datum: 22 november 2019

Locatie: Leeds, Groot-Brittannië

Child Poverty in Western Cities,  Leeds (Groot-Brittannië), 21-22 november

Aanmelden kan via de website van Child in the City: https://www.childinthecity.org/2019-leeds/, waarop ook het navolgende is te lezen (dit is niet de volledige tekst):

“Welcome to the fourth Child in the City International Seminar which will take place in Leeds, UK 21-22 November 2019. The main theme of this seminar is ‘Child poverty in western cities’. This is a joint project of the Child in the City Foundation and the City of Leeds.

(…)

The main theme of this international seminar is Child poverty in western cities.

Child poverty is an often hidden phenomenon in western cities masked by figures of the overall prosperity of cities. It often concentrates in specific highly segregated neighbourhoods. We recognise that many cities are polarised and have children both who live in wealth and others who live in poverty. Child poverty has many faces and affects children’s development in a number of negative ways. In this seminar, we want to focus on both expanding our knowledge of child poverty and building on solutions in the form of best practices and innovative policies.

This seminar will comprise a number of keynotes exploring theories and definitions of child poverty, the effects of child poverty on children and their families and, ways to tackle this issue from an interdisciplinary approach.

Within the overall theme of the seminar the following sub-themes will be explored:

  • Child poverty and children’s agency
  • Child poverty and educational environments
  • Child poverty: Urban segregation and marginalisation
  • Addressing child poverty in interdisciplinary ways
  • Child poverty: Lessons from two cities Dortmund and Madrid”
26 november 2019 - Verdiepingsdag Prettigste Plekken

Datum: 26 november 2019

Locatie: Nijmegen

Verdiepingsdag Prettigste Plekken, Nijmegen, 26-11-2019 €149,00

Biind, plaform voor de fysieke leefomgeving, organiseert met als gastheer de gemeente Nijmegen de Verdiepingsdag Prettigste Plekken. Zie de website Verdiepingsdag Prettigste Plekken

 

“Passend groen, hoe moet ik dat doen? Tijdens de Verdiepingsdag Prettigste Plekken combineren we twee actuele thema’s: de mens centraal in beleid en groen voor gezondheid.

(…)

Bij alle opgaven voor de openbare ruimte spelen sfeer en beleving een cruciale rol. Hoe vult u binnen al die opgaven de behoefte aan sfeer en beleving op de juiste manier in? En wat is daarbij de rol van groen? Groen is goed voor mens en milieu, maar hoe zorgt u ervoor dat al dat (nieuwe, extra) groen bijdraagt aan de beleving van de betreffende plek en daarnaast sociaal veilig, toegankelijk en gevarieerd wordt en uitnodigt tot ontmoeting, sport en spel? (…)”

Lees verder op  de website Verdiepingsdag Prettigste Plekken voor aanmelden en meer informatie.

26 november 2019 - 28 november 2019 - Recreatievakbeurs

Start datum: 26 november 2019

Eind datum: 28 november 2019

Locatie: Hardenberg

Recreatievakbeurs, Hardenberg, 26 – 28 november 2019

Zie https://booking.evenementenhal.nl/nl/recreatie-vakbeurs-2019/hardenberg:

“(…) Recreatie Vakbeurs bevat alle segmenten die recreatie te bieden heeft; van speeltoestellen tot de inrichting van verblijfsaccomodaties.
Evenementenhal Hardenberg bedient hiermee het enorme aanbod van én de vraag naar recreatie (mogelijkheden) binnen Nederland. (…)”

Meer informatie vindt u op de website https://booking.evenementenhal.nl/nl/recreatie-vakbeurs-2019/hardenberg.

 

27 november 2019 - 28 november 2019 - Vakbeurs Vakom

Start datum: 27 november 2019

Eind datum: 28 november 2019

Locatie: Zwolle

Vakbeurs Vakom (omheining en toegangscontrole), 27 en 28 november in IJselhallen in Zwolle.

Zie https://www.vakom.nl/:

“Nieuw in Nederland; de vakbeurs Vakom. Vakom is een vakbeurs die gericht is op alle omheining en toegangscontrole die plaats zal vinden op 27 en 28 november in IJselhallen in Zwolle.

(…)

De Vakom is niet alleen gericht op omheining en toegangscontrole, de beurs houdt zich ook bezig met onder andere: industriële omheiningen en hekwerken, natuur omheiningen/bescherming, poortsystemen, beveiligingssystemen, tijdelijke afbakeningen, wegen veiligheid, dierhouderij, terrein bewaking en geluidswallen.

(…)

Voor meer informatie kunt u naar de website: https://www.vakom.nl/ “

Het bestuur van de branchevereniging Spelen en bewegen vergadert.

Lid worden?

Wilt u een speelvoorziening en zoekt u een expert?